kop_illustratie
gen 0 gen 8.2 gen 8.3b gen 8.3c

bou
man
1

bou
man 2
haf
kens 1
haf
kens 2
haf
kens 3

De familie Bouman
deel 1 (generatie 1 - 2 - 3)

1 Wilhelmus Bouman (?)

2 Matthias Bouman (geb. ± 1700)

Matthias
Van Matthias, de oudste Bouman die ik heb kunnen vinden, heb ik maar weinig gegevens. Hij is getrouwd met Ida (Aleidis, Aleida) Claessen (Clasen) en wel op 2 mei 1727 in 't Loo.
Ze was als dochter van Jan Claessen (Clasen) en Bendert (?) Egberts op 23 september 1699 in 't Loo gedoopt. (Bendert zal wel niet de echte naam zijn; ik kon de doopboekaantekening niet goed lezen. Het zou ook Berndina of iets dergelijks kunnen zijn.)

Zeven kinderen
Matthias en Ida (zo zullen we haar maar noemen) kregen in 12 jaar zeven kinderen, vijf jongens en twee meisjes.
De oudste heette Wilhelmus, gedoopt op 16 januari 1728. (Wellicht mag hieruit worden geconcludeerd dat Matthias' vader Willem heette.)
Zijn broertje Joannes werd op dezelfde dag gedoopt, maar waarschijnlijk is hij al jong gestorven, want het derde kind heette ook Joannes en werd bijna een jaar later, op 2 januari 1729 gedoopt.
Daarna volgde het eerste meisje: Joanna, gedoopt op 1 februari 1732.
Mechtildis was het tweede meisje. Zij werd op 8 november 1733 gedoopt.
Nummer zes was Nicolaas. Zijn doopsel ontvangt hij op 24 oktober 1736.
Het jongste kind, gedoopt op 13 februari 1739, heette Henricus.

henricus bouman 1739

'13 feb 1739 baptizatus henricus
par. mathias bauwman et ida clasen
patr. Reinerus Meijer et Anna Bernsen'

 

 

3 Nicolaas Bouman (1736-1818)

Alleen van Nicolaas weet ik meer dan de korte gegevens die hierboven genoemd zijn. En dat is maar goed ook, want hij is mijn oudvader geworden. (Matthias is - zo heet dat - mijn oudgrootvader.)

Hieronder de tekst van de doopaantekening van Nicolaas. Het kost enige moeite om die te lezen.

nicolaas _doop_1736

'24 october:
baptizatus Nicolaus parentes: Mattias bouwman et Ida Clasen
patr. Wilhelmus telting
Barbara Hendricks'

 

 

Hij verdient de kost als daghuurder, los arbeider dus. Een vetpot zal het niet geweest zijn.

Jeugd
In zijn wilde jaren heeft hij een affaire met ene Johanna van Brandenburg. Uit hun verhouding wordt een (onechte) dochter geboren. Een overlijdensaantekening uit het jaar 1761 in het boek met Overledenen van de Nederduits–Gereformeerde Gemeente te Westervoort 1742-1813 luidt:
Den 27 Maij is overleden johanna van brandenburg een onegt kint van Nicolaes bouman en Johanna van brandenburg en den 29 dato begraven.

johanna

De jonge vader is dan 24. (De moeder van het overleden kindje trouwt in 1764 met Jan Egberts. Zou dat familie zijn van de moeder van Nicolaas?)

Huwelijk
Een jaar later, op 6 mei 1762 trouwt Nicolaas met Reinerken van Meurs, de weduwe van Alof Keultjes.

reinderken

'Den 30 April is overleden Reynderken van Meurs en den 4 Maij op de kerkhof begraven is geweest de vrou van Nicolaes Bouman.'

Zij zijn 25 jaar getrouwd geweest - bijna.
Want op 30 april 1787, zes dagen voor die feestdag, is Reineken gestorven en op 4 mei begraven. Kinderen van Reineken heb ik niet kunnen vinden.
Het lijkt erop dat ze die niet heeft gekregen.

Tweede huwelijk
Vreemd is het dat Claas na een huwelijk van bijna 25 jaar binnen drie maanden na het overlijden van zijn vrouw voor de tweede keer trouwt. Op 29 juli 1787 treedt hij in het huwelijk met J(oh)anna Boerboom. Zij is tot dan toe vrijgezel geweest en waarschijnlijk heel wat jonger dan haar partner.

nicolaas_huwelijk

'den 13 Julij in ondertrouw opgenomen Claas Bouman W. en Johanna Boerboom j.d. beijde alhier.
den 23 dito nae drie Zondagse proclamatien in den huw. staad bevestigt'.
Het teken achter de naam Bouman betekent waarschijnlijk 'weduwnaar', achter Boerboom staat j.d., dat is jongedochter, waarmee wordt aangegeven dat ze niet getrouwd geweest is.

 

 

Eerste kind
Hun eerste kindje werd op 20 september 1788 gedoopt. Claas heeft tot zijn 52ste moeten wachten voor hij vader werd. Ze noemen hun kind Reinera. geboorte reineraOngetwijfeld een hommage aan de eerste vrouw van Claas, die geen kinderen heeft gekregen. (Je zou er gemakkelijk een prachtige roman van kunnen maken: Reineken die als kinderloze weduwe met een man trouwt die al bewezen had vruchtbaar te zijn. Zij kan tot haar grote verdriet geen kinderen krijgen. Na een lang ziekbed spoort ze Claas vlak voor haar sterven aan om zo snel mogelijk een nieuwe relatie aan te gaan om alsnog voor nageslacht te zorgen. Zijn eerste kindje wordt naar haar genoemd - ook Janna is het daarmee grondig eens.) Het is allemaal speculeren, maar niet onmogelijk. Hoe dan ook, je eerste kind naar je eerste vrouw noemen is heel bijzonder en aandoenlijk.

Nog drie kinderen
Het bleef niet bij één kind:
in 1791 kwam Joannes ter wereld. Hij is in 1824 in Huissen getrouwd met Mechtildis Janssen. Meer weet ik niet van hem.

Matthijs, geboren in 1795, sterft op bijna 25-jarige leeftijd in 1820.

Hendrik, geboren in 1796, nog geen negen maanden (!) na Matthijs, trouwt in 1821 met Johanna Kempkens met wie hij drie kinderen krijgt: Nicolaas (*1822, Westervoort; † 1861, Zutfen), Hermina (1825-1881) en Evert (* 1831, sterfjaar onbekend.)

De vierde is Gerardus, die mijn betovergrootvader zal worden.

Voor zijn verhaal en dat van de rest van de familie: klik hier

 

vorige

 

 

 

Schematisch

1 Wilhelmus(?)

2 Matthias
(*±1700-??)

Ida Claessen
(1699-??)

3 Nicolaas
(1736-1818)

Reinderken van Meurs
(??-1787)
later

Johanna Boerbooms
(1758-1842)

4 Gerardus
(1798-1872)

Maria Wanders
(1804-1879)

5 Nicolaas
(1830-1905)

Theodora Peters
(1845-1918)

Johanna Maria
(1868-1944)

Cornelis Henricus Putman
(1866-1922)

Theodora Maria
(1897-1978)
Petronella Elisabeth Johanna
(1898-1899)
Anna Maria
(1899-1986)
Wilhelmina Maria
(1903-1993)
Nicolaas Johannes Antonius
(1905-1980)
Mara Antonia
(1906-1926)
Henrica Maria
(1908-1990)
Albertus Nicolas Antonius Putman
(1901-1985)