colpilatie1
gen 0 gen 8.2 gen 8.3b gen 8.3c

bou
man
1

bou
man 2
haf
kens 1
haf
kens 2
haf
kens 3

Generatie 1 Walravius

kellen

Jan de Beijer (1745): De kerk waarin Walravius en Peter waarschijnlijk gedoopt zijn.

De alleroudste
Het was lang zoeken voor ik hem gevonden had, maar op 26 augustus 2006 lag de aantekening in het Kirchenbuch van Kellen voor me: Walravius Putmaen en Aleidis Gipmaens trouwden op 10 oktober 1717 in de kerk van Kellen, dat toen nog een dorpje was bij Kleef. Tegenwoordig is het een wijk van de stad. Het is het laatste stadsdeel als je Kleef verlaat op weg naar Emmerik.

walravius_huwelijk

[10] octob: copulati sunt Walravius putmaen [et]
aleidis gipmaens testes H[enrikus?]
gipmaens et joanna putmaen

(10 oktober: gehuwd zijn Walravius Putmaen (en) Aleidis Gipmaens getuigen H[enricus?] Gipmaens en Joanna Putmaen

Een vreemde naam, Walravius of Walraef; in de familie komt hij verder niet meer voor. Ik denk niet dat er veel familieleden rouwig om zullen zijn.

Over deze Walraef is verder weinig te vinden, maar we weten zeker dat hij onze oudste voorvader is. Immers, in hetzelfde Kirchenbuch staat in de afdeling Taufen de doop van zijn zoon Peter vermeld. Van hem ben ik al weer heel wat meer te weten gekomen. Daarover later.

Van Walravius is alleen de trouwdag bekend; zoals gezegd: 10 oktober 1717. Aangenomen dat hij op zijn trouwdag minstens 25 geweest is mag je aannemen dat zijn geboorte rond 1690 gelegen heeft. Van zijn vrouw Aleidis heb ik de doopdag wel gevonden: 7 januari 1693 in Kellen. Toen ze trouwde was ze dus 24.

Oudste 'voormoeder'
Bij een doopaantekening staan altijd ook de ouders vermeld. Haar vader heette Jan Gipmaens en haar moeder Aleidis Pi(e)ck.
Van Jan weet ik alleen de sterfdatum: 25 oktober 1725, na een huwelijk van veertig jaar. Rekening houdend met een trouwleeftijd van rond de dertig, zou je kunnen concluderen dat hij rond 1655 geboren moet zijn.
Ook hun trouwdag is terug te vinden: 22 mei 1685. Aleidis was toen 23. Op 9 februari 1742 is ze gestorven, 80 jaar oud.

Als ik de trouwdatum en de sterfdatum combineer, kom ik tot de conclusie dat Aleidis senior, de schoonmoeder van Walravius, de allereerste bekende grootmoeder in de Putmanfamilie is. Ze is geboren tussen 22 mei 1661 en 9 februari 1662. Dat is 350 jaar geleden. Toen zag de wereld er anders uit!

Zussen
Walravius had zeker twee zusjes: Joanna, die getuige was bij zijn huwelijk, en Maria, die op 27 december 1724 een dochtertje kreeg, Jacoba Jansen. Van haar was Walraef de peetoom. (Jacoba overleed al op 6 januari van het volgende jaar.) In het trouwboek staat het huwelijk van Maria met Joannes Jansen vermeld: 29 november 1722.

Maar volgens één van de archiefboeken was het ene Anna Putmaens die op de dag trouwde. Nu bestaat zo’n oud kerkelijk archief vaak – en ook in dit geval  - in twee vormen: een fotokopie van de oorspronkelijke, vaak moeilijk leesbare tekst en een uitgetypte versie uit de jaren 1940-1950. Die typeversie beweert dat op 29 november 1722 ene Anna Putmaens met Joannes Jansen getrouwd is. (In het overlijdensbericht van Joannes - 15 december 1759 - staat wel dat hij getrouwd geweest is, maar niet met wie.)
Gelukkig kon ik ook de originele versie bekijken. Daarbij viel me op dat alleen de eerste ophaal van de voornaam te zien is. De rest van de voornaam is pikzwart. Die ene streep is eerder het begin van een M dan van een A. Ik houd het er daarom op dat er ‘Maria’ staat. Bovendien komt die hele Anna niet meer voor in het boek. Maria wel: zij sterft op 11 april 1735. Uitdrukkelijk wordt erbij vermeld dat ze getrouwd is: uxor.

Het laatste gegeven over Walraef zelf is zijn peetoomschap over Johannes van de Pavert op 9 april 1715, een jongetje, dat maar tien jaar oud wordt.

Nog meer familie?
Over zijn verdere 'verwandte Zeitgenossen' kan weinig met zekerheid gezegd worden. Wie is bijvoorbeeld Theodorus Putman die in 1686 getuige is geweest bij het huwelijk van Paulus Verheyen en Sybille Speet? Hij zal in 1686 minimaal 20 geweest zijn, waardoor het waarschijnlijk is, dat zijn geboortedatum vóór 1666 ligt. Walraef zal omstreeks 1690 geboren zijn – men trouwde meestal rond de dertigste verjaardag – en kan dus een kind zijn van Theodorus. Maar die kan ook wel zijn oom zijn.

Verder is er sprake van Henricus Putmaen, die op 23 januari 1731 sterft. Het kan een zoon, een broer, een oom, de vader of zelfs de grootvader van Walravius zijn.

Misschien zijn Theodorus en Henricus wel helemaal geen familie. We weten het niet.

 

vorige

 

 

 

Schematisch

Jan Gipmaens

Aleidis Pi(e)ck
(1661-1742)

Aleidis Gipmaens
(1693-??)

1 Walravius