compilatie
gen 0 gen 8.2 gen 8.3b gen 8.3c

bou
man
1

bou
man 2
haf
kens 1
haf
kens 2
haf
kens 3

Generatie 3 Wilhelmus (1742-1824)

 

westervoort 1742

Een impressie van Westervoort in 1742.

Zoals Tommy Wieringa (zie kader Generatie 2) terecht opmerkt hadden Peter en Theodora (minstens) vijf kinderen. Wilhelmus, Theodora, Henricus, Everdina en Albertus.

Albertus *1757
Om met de laatste te beginnen: Albertus is de jongste. Hij wordt gedoopt op 1 augustus 1757 in Westervoort. Met hem doet de voornaam Albert (Albart) zijn intrede in de familie, maar bij hem start een familielijn die niet de ‘onze’ is.
Hij verdient zijn geld als tabaksplanter. Dat was in die tijd een heel gewone nering. Hij trouwt met Grada of Gerarda of Gertrudis Jansen uit Zeddam en krijgt met haar negen kinderen. Vier kinderen sterven voor hun eerste verjaardag, één wordt er 11 jaar. Twee meisjes en twee jongens blijven over.

Eén van de jongens heet Theodorus. Met hem begint een Putmanlijn die vooral in de buurt van Herwen en Aerdt woont.

Everdina *1754
Van Everdina weet ik dat ze op 14 juli 1754 in Loo/Westervoort gedoopt is. Dan houdt het spoor op. (Als ze gedoopt is, noteert de pastoor de naam van haar moeder als 'Thedorara', weet je nog? Bijzonder is dat haar doop pas veel later - als nalatigheid van de vorige pastoor - in het doopboek wordt genoteerd. De dopelingen van 1754 staan op bladzijde 60, Everdina op bladzijde 80, een paar jaar later. )

Henricus *1750
Henricus is van 26 februari 1750. De aantekening in het geboorteregister is hieronder te zien. In het doopregister staat dat er rond Henricus hetzelfde is gebeurd als bij Everdina: de pastoor was hem vergeten te noteren (omissus). Pastoor W.Geurts noteert ook hier nauwgezet de fout en verwijst erbij naar de aantekening over Everdina, een aantal bladzijden verder. De peetouders zijn blijkbaar geen familie: Joanne[s?] Hoppenreijs en Wilhelmina Hagemans. Zouden de echte peter en meter niet meer te achterhalen geweest zijn? Vreemd.

Henricus wordt later arbeider van beroep, niet ongebruikelijk in onze familie..

1750_henricus_doop

1750 februarii 26 Henricus. pater Petrus Putman et Theodora Bourboom
(1750 26 februari. Henricus vader Petrus Putman en Theodora Bourboom.)

Henricus trouwde drie keer. In totaal kreeg hij 11 kinderen. Van zijn vier kleinzoons stammen al die Putmannen af, die ik altijd heb aangeduid met 'verre familie'.
1e Huwelijk: 1779-1782. Zijn eerste vrouw Sybilla Geijsbers sterft twee maanden na de dood van haar tweede dochter, die maar twee maanden werd.
2e huwelijk: 1783- 1785. Vier maanden na de dood van Sybille trouwt Hendrik al weer, nu met Hermijn Wouters. Uit dit huwelijk komen twee zoons voort. De ene had geen kinderen.

Van de oudste, Theodorus (1784-1858), zijn de
nazaten vooral in het westen van Nederland te vinden.

3e huwelijk: 1786-1825. Zijn derde vrouw, Johanna van Voorden uit Silvolde, trouwt hij in 1786 en ze krijgen nog eens zeven kinderen, onder wie Hermanus, die met zijn vijf zoons (Arnoldus Hendrikus, Willem, Antonius Johannes, Hendrikus en Antonius) aan de basis staat van een uitgebreide Putmanfamilie. Henricus sterft op 2 november 1825 in Arnhem.

Henricus ∞ Johanna

Hermanus
Arnoldus Hendrikus

Willem
Antonius Johannes
Hendrikus

Antonius

Bergh
Bergh
Huissen, Loo


Bij drie van die vijf zoons begint een nieuwe lijn. De nazaten de kinderen van Willem (*1817 arbeider) en Antonius Johannes (*1822 dagloner) wonen vooral rondom Bergh.
De nakomelingen van kleinzoon Hendrikus (*1827, schaapherder en arbeider) zijn veelal in Huissen en Loo gevestigd. Daar heb ik op een bloedhete zomerdag in 2006 de schoenmaker Albert Putman leren kennen, die op 30 oktober 2007 op 84-jarige leeftijd overleed. Ik was foto's aan het maken in Loo en iemand wees me naar zijn adres. Hij en zijn vrouw ontvingen me allervriendelijkst (als naamgenoot) en lieten me het boek van Rein Putman met de stamboom zien, waarvan ik wel het bestaan kende maar dat ik nog nooit had gezien. Later heb ik het cadeau gekregen van mijn broer Theo en juist omtrent deze Henricus heb ik veel gegevens aan dat boek ontleend.

 

Theodora *1744
Theodora is gedoopt op 20 juni 1744 en trouwt op 30 april 1775 met Johannes Leijgraaf. In 1768 is ze nog peettante van Theodora, de dochter van broer Wilhelmus (zie generatie 4). In 1772 ook van Gerardus, de zoon van Wilhelmus (zie generatie 4). Verdere gegevens ontbreken.

Wilhelmus *1742
Voor ‘onze’ tak is Wilhelmus de belangrijkste.
Hij wordt gedoopt op 3 februari 1742 in Loo/Westervoort. Zijn opa, Derck Boerboom, en zijn tante Wilhelmina Putman, tekenen als peter en meter.

1754_wilhelmus_doop

3 Februarii baptizatus Wilhelmus Filius Petri Putman et Derrisken Boerbooms. Levantibus Derck Boerbooms Wilhemin Putmans.
(3 februari gedoopt Wilhelmus zoon van Petrus Putman en Derrisken Boerbooms. Peetouders Derk Boerboom en Wilhelmin Putmans)

Opgemerkt moet worden dat we hier het oudste handschrift van een Putman zien, namelijk van Wilhelmina.
Ik stel me zo voor dat Derk - galant als hij is - eerst Wilhelmina heeft laten tekenen. Ze begint áchter het woord 'Levantibus' in plaats van eronder en daardoor moet ze het tweede deel van haar achternaam op de volgende regel zetten. De pastoor wijst erop dat de peter eigenlijk bovenaan behoort te staan en dan zit er voor Derk niets anders op dan zijn naam ertussen te friemelen. En met een ganzenveer als schrijfgerei valt dat niet mee.

Op 13 juli 1766 trouwt Willem met Everdina Lubberts. Hij is 24, zij 29. Everdina is weduwe van Albertus Daniëls met wie ze één zoon had, Joannes. Op 26 april 1764 vermeldt het doopboek Loo/Westervoort de geboorte en doop van de onwettige zoon van Everdina en Albertus, ‘van wie zij zegt dat hij de vader is.’ Op 15 mei 1764 zijn ze getrouwd, maar hun huwelijk duurde geen twee jaar: Albertus stierf en Wilhelmus trouwde met Everdina.

Zij kregen zeven kinderen die bij de volgende, de vijfde generatie horen.

1800_everdina_lubberts_overlijden

Everdina sterft op 17 september 1800 aan de ‘kanker’, zoals een van de documenten vertelt. (Ze wordt daar Hermina genoemd. Op voornamen kwam het niet zo aan; dat zien we dadelijk nog eens.)

Tweede huwelijk
Hoewel Willem geen kinderen meer thuis heeft en zijn oudste zoon al getrouwd is, vindt Wilhelmus zich nog te jong om alleen te blijven. Op 23 januari 1801 gaat hij in ondertrouw met Johanna Staring (39 jaar) en op 10 februari, vlak na zijn 59ste verjaardag trouwt hij …. met Helena Staring uit Duiven. Is het nou Helena of Johanna? Als er in 1802 en 1803 kleinkinderen van Wilhelmus worden geboren, is de meter Johanna Staring, maar in 1814 zijn Wilhelmus en Helena de peetouders van een onwettig kindje van Wilhelmina Staring. uit de Memorie van aangifte, die hieronder ter sprake komt, blijkt dat Willems vrouw wel degelijk Johanna heet. Wel heeft ze een zus met de naam Helena. Waardoor zou die verwarring zijn ontstaan? Zouden ze op elkaar lijken? Zou Willem getwijfeld hebben? Zou hij op allebei verliefd zijn geweest? Zou er een geweigerd hebben? Er zijn romans bedacht met minder intriges. Maar misschien is het wel heel banaal: een administratief foutje.

Johanna (Helena?) sterft 60 of 61 jaar oud op 29 september 1822. Bij die vermelding vind ik voor de eerste keer een echt adres: ze woont bij overlijden op IJsseldijk 4 in Westervoort.

De Memorie van aangifte van de nalatenschap uit 1823 vermeldt de aanwezigheid van de directe familie van Johanna. Ze had drie broers: Jan, Gradus en Derk. Derk is in 1823 al overleden. Zijn vrouw, Reinera Kinkelder, vertegenwoordigt als moeder en voogdes hun vier dochtertjes. Van Johanna's drie zussen, Willemina, Helena en Cornelia, weten we dat Willemina een onwettige dochter heeft (gehad?) en dat voor de overleden zus Cornelia haar enige dochter Mechteld Remie is komen opdraven.
Ze verklaren met hun kinderen erfgenaam te zijn van de 'halfscheid' van de bezittingen en het vermogen van de Willem en Johanna. Nauwkeurig worden huizen, bouwland en oogst op waarde geschat (zeshonderd en twintig guldens, is hun 'halfscheid') alsmede de hoogte van het te verdelen kapitaal (ze krijgen daarvan 'Zeshonderd agtentwintig guldens en zevenentagtig en een halve cent').

Willem was dus blijkbaar in gemeenschap van goederen met Johanna getrouwd. Hoe Albert, de zoon van Willem en voorzover ik kan nagaan de enige nog levende erfgenaam tegen die huwelijkse vorm aangekeken heeft, weten we niet, maar bij het overlijden van Johanna zal hij toch wel even op zijn neus gekeken hebben. Het heeft er de schijn van dat hij en Gouwke, al sinds 1794 zijn vrouw, de erfgenamen van Johanna hebben moeten uitkopen, want hun bezit aan erf en bouwland is identiek met dat van vader Willem. Het is in die tijd nog niet opgedeeld.

Wilhelmus overlijdt op 11 augustus 1824, 82 jaar oud.

Huis en erf

kaart_westervoort

Waarschijnlijk is het huis van Wilhelmus het puntje onder het woord ‘Blad’ (rode pijl). Volgens kadasterstukken uit de 19de eeuw heeft de familie zelfs twee huizen met erf naast elkaar aan de IJsseldijk (groene pijl). Het is niet na te gaan of Wilhelmus ze in zijn tijd al geërfd of gekocht heeft.

 

vorige

 

 

Schematisch

1 Walravius ∞ Aleidis

Wilhelmina
Maria
2 Peter Putman
(1717-1776)

Theodora Boerboom
(1710-1783)

Albertus
(1757-)
Everdina
(1754-?)
Henricus
(1750-1825)
Theodora
(1744->1772)
3 Wilhelmus
(1742-1824)

Everdina Lubberts
(1736/7-1800)