kop_illustratie
gen 0 gen 8.2 gen 8.3b gen 8.3c

bou
man
1

bou
man 2
haf
kens 1
haf
kens 2
haf
kens 3

Generatie 4 Albertus (1766-1831)

Kindersterfte moet een verschrikking geweest zijn. De kans dat een baby stierf voor zijn vijfde verjaardag was ongeveer één op drie. Vaak kregen de kinderen te weinig of geen borstvoeding en het vervangende voedsel was dikwijls van slechte kwaliteit of ongeschikt voor kindertjes. Van hygiëne hadden de mensen nog nooit gehoord en de zuiverheid van het drinkwater liet veel te wensen over. Van de 100 kindertjes haalden er 20 hun eerste verjaardag niet. Zo was globaal de situatie in Nederland rond 1815. Vijftig jaar vroeger zal het niet veel beter zijn geweest; eerder erger. Vooral bij het huwelijk van Wilhelmus en Everdina zien we daarvan een dramatisch voorbeeld.

Zeven kinderen
Voor zover ik heb kunnen nagaan, kregen ze zeven kinderen. Vijf overleden er al heel jong:
Aeltjen, op 21-11-1768 gestorven, één jaar oud;
Gerardus, op 7 maart 1770 gedoopt en op 2 januari 1771 gestorven; (10 mnd)
Gerrardus, op 21 maart 1772 gedoopt en op 2 september 1773 gestorven;(1½ jaar)
Joannes Wilhelmus, geboren op 4 juni 1775 en op 25 mei 1779 gestorven;(4 jaar)
Petrus, geboren op 30 december 1779 en op 6 januari 1780 gestorven.(1 week)

Op 20 oktober 1768 is nog een kindje gedoopt, Theodora. Over haar kan ik geen verdere gegevens vinden. Ook over het leven van Joannes Daniëls, het zoontje van Everdina uit haar vorige huwelijk, is mij verder niets bekend.

Albertus
Het enige kind dat duidelijk zijn sporen in de archieven (en in de wereld) heeft nagelaten is de oudste zoon, Albertus. Een broer van zijn vader heette ook Albertus, maar in de reeks van mijn stamvaders is deze de eerste die die naam draagt.

Hij werd op woensdag 10 december 1766 in Duiven gedoopt.
Als een kind op dezelfde dag geboren en gedoopt was, maakte de pastoor daarvan in het Latijn aantekening: natus et baptizatus est of voor meisjes: nata et baptizata est [geboren en gedoopt]. In onderstaande aantekening staat alleen de doop vermeld. Ik ga er vanuit dat Albertus op dinsdag 9 december geboren is. Laat dat nou ook de geboortedag zijn van mij, de laatste Albertus in onze familietak tot nu toe.

1766_albertus_doop

10 Decemb: Baptizatus Albertus filius Wilhelmi Putman, et Everdinae Lubberts Conjugum. Patrinis: Joanne Lubberts, et Theodora Boerboom Avâ. Ex Westervoort.
(10 december: gedoopt Albertus zoon van Wilhelmus Putman en Everdina Boerboom. Gehuwd. Peetouders: Joanna Lubberts en Theodora Boerboom Grootmoeder. Uit Westervoort)

(Opm. Theodora is de moeder van vader Wilhelmus uit de generatie 3.)

Huwelijk
Gouwke Goossen werd zijn vrouw. Zij was geboren op 21 januari 1758 in Duiven als dochter van Derk (die gestorven is in 1808).
Op 2 oktober 1794 vermeldt het trouwboek van de R.K. Gemeente Duiven:

1794_albertus_en_gouwke_huwelijk

De Driegaerde onder Duyven 2de 8br
Contraxerunt coram me et in facie Ecclae Matrium Albertus Putman jm en Gauke Goossen jd Testes permutti
(De Driegaarde bij Duiven, 2de oktober
In de echt verbonden in tegenwoordigheid van mij en ten overstaan van de Moederkerk Albertus Putman jonkman [=niet weduwnaar] en Gauke Goossen jongedochter [=niet weduwe] wederzijdse getuigen .)

De dag erna staat er een aantekening in het boek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente Duiven:
Den 3 october aan Albartus Putman j.m. en Gauke Gosens j.d. onder Duyven op inschrijving van duyven de huwelijksproclamatien geconsenteerd. (Op 3 oktober ten gunste van Albertus Putman jonkman en Gauke Gosens jongedochter onder Duiven na inschrijving in Duiven de huwelijksaankondigingen goedgekeurd.)
Ik vermoed dat Gouwke lid was van de gereformeerde kerk en dat daar het huwelijk moest worden bevestigd.
Een andere verklaring kreeg ik van een echte deskundige, Cees Claessen, mijn ex-buurman. Hij denkt dat het huwelijk al gesloten was ten overstaan van dominee of schepenen, zoals in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden verplicht was. Katholieken echter vonden dat ze daarmee niet konden volstaan en trouwden ook nog een keer voor de kerk, net als tegenwoordig dus. Dan was Gouwke dus misschien ook gewoon van het houtje.

Albertus verdiende zijn geld als strodekker.

Sterfdag
Op zondag 9 september 1831 is Albert gestorven. Zijn zoon Hendrik doet daarvan op de maandag erna aangifte. Als leeftijd van zijn vader geeft hij 68 jaar op, terwijl hij pas 64 is. Blijkbaar gaat de dienstdoende ambtenaar ervan uit dat de zoon toch wel zal weten hoe oud zijn vader is. Controle op identiteit was er niet bij.
Op 7 juni 1832 komen de erfgenamen bij elkaar om een Memorie van Aangifte van de nalatenschap op te stellen. (zie generatie 5)

Gouwke overlijdt op 21 januari 1842, 84 jaar oud.

 

vorige

 

 

 

Schematisch

1 Walravius ∞ Aleidis Gipmaens

Wilhelmina
Maria
2 Peter
(1717-1776)

Theodora Boerboom
(1710-1783)

3 Wilhelmus
(1742-1824)

Everdina Lubberts
(1736/7-1800)

Aeltjen
(1767-1768)
Theodora
(1768-?)
Gerardus
(1770-1771)
Gerrardus
(1772-1773)
Joannes Wilhelmus
(1775-1779)
Petrus
(1779-1780)
4 Albertus
(1766-1831)

Gouwke Goossen
(1758-1842)