kop_illustratie
gen 0 gen 8.2 gen 8.3b gen 8.3c

bou
man
1

bou
man 2
haf
kens 1
haf
kens 2
haf
kens 3

Generatie 5 (Henricus 1800-1858)

Albertus was misschien wel het enige kind van Wilhelmus en Everdina dat volwassen geworden is. Over Theodora, zijn zusje uit 1768, weten we zoals gezegd niets meer dan haar geboortedatum. Uit het feit dat ze niet gekozen is tot peettante van één van de kinderen van Albertus en Gouwke mogen we misschien afleiden dat ze toen al gestorven was. Of ze moet om een andere reden niet beschikbaar zijn geweest. Hoe het ook zij, om zijn familie Putman bij de doop van hun nageslacht te betrekken, benoemde Albertus geen broers en zussen, maar koos hij zijn ooms en tantes als doopouders, mensen dus uit de generatie van zijn vader.

De vragen rond peter en meter
Het eerste kindje heet Joannes, gedoopt op 15 november 1794. Peter en meter zijn Derk Goossens en Everdina Putmans (toch meer met die -s! Als die toegevoegd wordt is het steeds bij de dames Putman!). Derk is de in 1808 gestorven vader van Gouwke. Grootvaders werden wel vaker geëerd met het gewichtige ambt van peetoom van de eersteling.
De identiteit van peettante Everdina is niet helemaal zeker. Het gaat waarschijnlijk om Everdina Putman-Lubberts, de oma van het kindje. Het zou ook de 40-jarige zus van Henricus, dus de tante van de boreling, kunnen zijn geweest. Hoe het de kleine Joannes in zijn verdere leven vergaan is, blijft ongewis.

Johanna en nog drie zusjes
Johanna wordt geboren op 3 november 1796. Opa Wilhelmus en Tante Lysbeth Goossens zijn de peetouders. Als Johanna 40 is, trouwt ze: op 17 april 1837 met Theodorus Steenkamp, gedoopt in Elten in 1799. Van beroep is ze arbeidster, hij arbeider.
Het eerste kindje van Johanna en Theodorus is een naamloos jongetje, dat in 1838 levenloos wordt geboren. Maar in 1841 komt hun zoon Albertus Johannes Steenkamp ter wereld. Hij trouwde in 1864 met Johanna Maria Arends en in 1873 met Johanna Dikker. Op 7 september 1882 stierf hij in Groessen, 41 jaar oud.
Johanna sterft op 5 maart 1866 in Groessen. Haar man in 1869.


Everdina is het derde kind van Albertus en Gouwke. Zij werd gedoopt in Duiven op 17 juni 1798. Henricus Goossen is haar peetoom. Gerarda Jansen, de schoonzus van opa Wilhelmus, de peettante. Gerarda was getrouwd met Albertus (*1757), de tabaksplanter, de jongste zoon van Peter en Derrisken.
Everdina heeft gewerkt als keukenmeid en dienstmeid in Arnhem. In 1845 is ze met Gerardus Berens uit Doornik getrouwd, die ook tabaksplanter was. Verder ontbreekt van haar ieder spoor.

Petronella is niet oud geworden: geboren op 27 november 1802, stierf ze al op 5 maart 1812. Negen jaar oud dus. Haar vader en haar oom Derk Goossen komen het droeve feit bij de burgerlijke stand melden. Derk, de broer van Gouwke, is dan 33. Hij is dus geboren in 1779 of 1778, twintig jaar jonger dan zijn zus.

Hoe oud Zophia geworden is, weten we niet. Wel haar doopdatum: 27 november 1806. (Haar moeder was intussen 48!) Ook hier zijn de peetouders uit de generatie Wilhelmus gekozen: Albertus Putman(*1757), de tabaksplanter, en Johanna van Voorde, de vrouw van diens broer Henricus.
Op 15 november 1848 trouwde ze met Henricus Liesting (1799-1853), een veerknecht uit Arnhem. Haar tweede huwelijk begon op 2 juli 1863 met Cornelis Knechting (*1807), een zadelmaker uit Ubbergen.

Henricus
De enige zoon die we ook als volwassene terugzien en die lijn van onze tak voortzet, is Henricus, geboren op 23 februari 1800 te Westervoort en de dag erna in Duiven gedoopt, met als peetouders Johannes Goossen en ene Johanna Kock (of staat er in het doopboek 'Kook'?).
Aan de Putmankant waren blijkbaar geen kandidaten voor het peetouderschap meer. Opa Wilhelmus, de vader van Albertus, leefde nog wel, maar hij had zijn beurt al gehad bij de geboorte van Johanna in 1796. En hoewel hij in 1801 - met zijn 59 jaar - nog voor de tweede keer gaat trouwen en waarschijnlijk nog heel vitaal is, wordt er voor hem geen uitzondering gemaakt op de regel dat één keer peetoomschap in één gezin voldoende is. Zelfs al gaat het hier om zijn stamhouder.

1800_doop_henricus

1800 24 Februarii Westervoort. Baptizatus est Henricus filius legitimus Alberti Putman et Gouwke Goossens Conjugum. Susc Joannes Goossen et johanna Kock.
(24 februari 1800 Westervoort. Gedoopt is Henricus wettige zoon van Albertus Putman en Gouwke Goossens gehuwd. Peetouders: Joannes Goossens en Johanna Kock.)

In 1831 wordt hij arbeider genoemd, in 1839 en 1840 noteert de ambtenaar als zijn beroep 'strodekker', net als zijn vader Albertus. Hij is dat ook in 1832, als de Memorie van Aangifte van de nalatenschap van vader Albertus wordt opgesteld, want daar is hij natuurlijk bij. Hendrik ('stroodekker'), en de zussen Johanna, (dienstmeid, meerderjarig en ongehuwd), Everdina (keukenmeid, ongehuwd te Arnhem) en Sophie (meerderjarig en ongehuwd te Westervoort) verklaren dat vader Albertus zonder testament ('ab intestato') is overleden en dat ze erfgenaam zijn van de helft van de twee huizen en de helft van het bouwland in Wijk A, nr. 68 in Westervoort. Het land is '85 Nederl: roeden' groot. (De andere helft is voor hun moeder, Gouwke.)
Hendrik tekent voor gezien en verklaart dat 'geene mijner zusters kan schrijven of teekenen, als zulks niet geleerd hebbende.'

Op 21 januari 1842 wordt eenzelfde memorie opgesteld na het overlijden van moeder Gouwke. Johanna is intussen getrouwd met Theodorus Steenkamp. Ze wonen in Groessen. Hendrik is nog steeds strodekker en woont met Johanna Berendsen in Westervoort. Everdina is nu dienstmeid in Arnhem en Sophie woont zonder beroep in Westervoort. De grond is wat geslonken - zou je zeggen -: de 85 roeden van 1832 zijn nu 74 roeden en 30 ellen. Dat is 7430 m2

Op een kadasterakte uit 1846 zag ik dat hij pontificaal als Broodbakker genoteerd staat. Dat wekte natuurlijk enige verwondering. Een verandering van dekker, wat op de meeste kadastrale documenten staat, in broodbakker leek me nogal een forse stap.

Henricus is vast geen bakker geweest. Hij – of iemand anders – heeft aan de ambtenaar zijn beroep mondeling doorgegeven en de ‘e’ van dekker heeft een beetje veel op een ‘a’  geleken. En van strodakker naar broodbakker is het voor een slecht luisterende ambtenaar niet heel ver. 

henricus_handtekening

Handtekening van Henricus onder de geboorteakte van zoon Albertus. (1834)

In 1833 trouwt hij op 14 mei voor de wet met Johanna Beerntsen (of Berendsen of Berendts) uit Angerlo, de dochter van een strodekker! Op 16 mei vindt de kerkelijke inzegening plaats. De volgende dag wordt Johanna 28.
Op het adres van zijn vader en van zijn grootvader aan de IJsseldijk krijgen Hendrik en Johanna vijf of zes kinderen, in elf jaar tijd, twee of drie jongens en drie meisjes. Minstens vijf zijn er volwassen geworden; vroeg gestorven kinderen heb ik niet gevonden. (zie verder Generatie 6)

Hendrik sterft op 7 maart 1858. Hij is 58 geworden. De dag erna doen twee niet-familieleden aangifte: Peter Wolters, logementhouder, en Hendrik Polman, metselaar.
De dood van Johanna wordt op 6 april 1880 aangegeven door haar zoon Peter, rietdekker en Johannes Hagen, winkelier. Zij is op zondag 4 april, Beloken Pasen, overleden, bijna 75 jaar oud. Haar oudste zoon, Albertus (generatie 6), is dan al dood.

Aan het IJsseldijksche Veld in het Noorden van Westervoort, bezat hij een aantal stukken grond. Een flink deel daarvan of misschien wel alles was ook al bezit van zijn vader..

 

Oppervlakte

Belasting

Huis en erf

390 m2

fl 09,07

Boomgaard

620 m2

fl 01,84

Bouwland

5950 m2

fl 16,42

Huis en erf

470 m2

fl 10,30

Totaal

7430 m2

fl 37,63

 

 

 

 

 

 

 

 

vorige

 

 

Schematisch

1 Walravius

Aleidis Gipmaens

Wilhelmina
Maria
2 Peter
(1717-1776)

Theodora Boerboom
(1710-1783)

3 Wilhelmus
(1742-1824)

Everdina Lubberts
(1736/7-1800)

4 Albertus
(1766-1831)

Gouwke Goossen
(1758-1842)

Joannes
(1794-?)
Johanna
(1796-1866)
Everdina
(1798-?)
Petronella
(1802-1812)
Zophia
(1806-?)
5 Henricus
(1800-1858)

Johanna Berendsen
(1805-1880)