kop_illustratie
gen 0 gen 8.2 gen 8.3b gen 8.3c

bou
man
1

bou
man 2
haf
kens 1
haf
kens 2
haf
kens 3

Generatie 8.2
Broer en zussen
van Albertus Nikolas Antonius (1901-1985)
Vervolg.

Voor Theodora Eerden-Putman: zie generatie 8.1
Voor Petronella Putman: zie generatie 8.1
Voor Anna Knuvelder-Putman: zie generatie 8.1

looveer

Het Looveer rond 1900. Het lijkt me dat de passagiers op zijn zondags gekleed zijn. De fietsen en de kleding zijn mogelijk aanwijzingen voor een datering na 1900. Maar precies is het niet na te gaan. Toen ik de foto kreeg werd me verteld dat de kinderen familie waren - kinderen Putman namelijk. Dan zou het gaan om de tijd tussen 1903 en 1914. Maar wie zou het dan kunnen zijn? De kleinste is een meisje. Ik schat haar een jaar of 4. Het jongetje is maar weinig ouder. Het oudste meisje kan wel 8 of 9 zijn. Twee mogelijke oplossingen:
1. Maria (4) Nicolaas (5) en Wilhelmina (7) of Anna (11) op een foto uit 1910
2. Wilhelmina (4) Albertus (6) en Anna (8) of Dora (10) op een foto uit 1907.

De lezer mag kiezen.

looveer 2004

Het veer richting Loo.
Op een snikhete dag in juli 2006 zag het er anders uit.


Wilhelmina Maria

Wilhelmina, Tante Mien, werd op zaterdag 31 maart 1903 geboren, de laatste van de Putmannen die het levenslicht zagen op het adres Auf der Höhe in Duisburg. De gegevens die ik over haar peter en meter kreeg, lijken niet helemaal te kloppen. De peetoom was Gerrit Bouman, maar de naam van de peettante zou Johanna Bouman zijn. Om twee redenen lijkt me dat niet te kloppen. Ten eerste was dat de moeder van de boreling - uitgesloten dus - en ten tweede was het niet te doen gebruikelijk om beiden uit één familie te kiezen. Ik denk dan ook dat Johanna Krutwagen-Putman de meter is geweest.

Niet lang daarna, misschien nog wel in hetzelfde jaar, is de familie naar Huissen verhuisd. Mien verhuisde vervolgens in 1914 mee naar Ulft, waar ze op 13 februari 1917 in dienst kwam bij de familie Van Raaij, de eigenaren van de Finis-fabriek. Haar zusje Anna werkte daar al vanaf novemver 1916.
Eind 1919 vertrok ze naar Arnhem. Daar werd ze - wanneer precies weet ik niet - dienstmeisje bij een huisarts, met wie ze nog lang contacten heeft onderhouden. Zolang haar moeder nog leefde kwam ze dikwijls in Ulft aan Ettenseweg waar ze dan bij haar jongste zus logeerde. Ik weet nog vaag dat ze ook bij mijn moeder kwam helpen en naai- en (vooral!) verstelwerk verrichtte. Ook bij neefjes en nichtjes was de vrolijke tante een graag geziene gast.
Ik meen me te herinneren dat ze rond de bevrijding van Ulft op 1 april 1944 bij ons thuis op bezoek was. mien_nicoIk zie me op een stoel zitten terwijl ze mijn haar knipt. Ik zie er haar voor aan dat ze dat óók kon.
(Opmerking: Volgens mijn zusjes vergis ik me: De gelegenheidskapster was Anneke van Ome Klaas, oftewel een dochter van Nicolaas Bouman, de peetoom van mijn Vader.)

Op de foto hiernaast is ze naar schatting een jaar of 17. Haar broertje Nico is 15. Mien houdt een schrift in haar hand - het hare of dat van Nico? Opmerkelijk zijn het strikje, de horlogeketting en de pet, die een beetje te groot lijkt voor het ventje. Hij moet blijkbaar groot lijken. Het geheel ziet er uit als een gefotografeerd vader-en-moeder-spelen.

Ze is lang ongetrouwd gebleven; de familie is haar waarschijnlijk als eeuwige vrijgezel gaan beschouwen, tot ze na de oorlog, 16 oktober 1946, trouwt met Johannes Wilhelmus Nijenhuis, de broer van haar oom. huw_jan_mien

 

De trouwdag: Ook hier geen witte bruidsjapon. Wel twee lieve witte bruidsmeisjes met een formidabele strik in hun haar: links Louise Knuvelder en rechts Hermien Eerden, de dochter van resp. Anna en Dora.

Jan was geboren op 1 april 1891 en dus 12-jaar-min-één dag ouder dan zijn vrouw. Hij was 23 jaar getrouwd geweest met Gesina Zwartkruis, die in 1944 tijdens een periode van evacuatie in Hengelo (Gld) was overleden. Kinderen had het echtpaar niet.
De familie Putman en Jan kenden elkaar al. De zus van Gesina (Sient, zoals hij haar noemde) was namelijk getrouwd met een broer van Chris Eerden. Tijdens zijn eerste huwelijk was hij dus de broer van een zwager van Chris. Ze werden echte zwagers door het huwelijk van Jan met de zus van Dora, de vrouw van Chris. (Bent u er nog?)

In 1914-1918 was hij als soldaat in Werkendam gelegerd, in het fort dat hij zo graag nog eens wilde zien, maar dat hij niet herkende toen Joop er vele jaren later een foto van meebracht.
Hij werkte eerst in een steenfabriek, later op de veiling in Huissen en dat was in de Putmanfamilie van arbeiders weer eens wat anders. Zijn groente- en fruitgeschenken en zijn originele Huissense tongval maakten hem tot een bijzondere zwager.

Hun eerste huwelijksjaren wonen ze niet in een eigen woning. Ze betrekken een deel van de huis van zus Dora en zwager Chris aan de Breedestraat. Pas als het pand aan de Tempelierenstraat klaar is, komen ze op zichzelf te wonen. Dat gebeurt in 1952. Hun eerste kind, een zoontje, is dan al geboren en helaas ook gestorven: op 25 juli 1947. Gelukkig zijn ze toch met drieën als ze verhuizen, want op 2 november 1948 was Johannes Hendricus Cornelis geboren, Joop in de wandeling. (Aan hem heb ik deze en nog veel meer gegevens te danken.)

Jan sterft op 6 december 1981 in de leeftijd van 90 jaar, kort nadat hij tot zijn grote plezier opa geworden is. Op 9 december wordt hij in Huissen begraven.

Een paar jaar later verhuist Mien wegens gezondheidsproblemen naar Huize Santa Maria, waar ze van 1986 tot 1993 nog een heel gelukkige tijd meemaakt. Sociaal en opgewekt van aard en altijd in voor een geintje weet ze zich gemakkelijk aan te passen.
Op 20 januari 1993 sterft ze in Arnhem en wordt vijf dagen later in haar woonplaats Huissen begraven.

Nicolaas Johannes Antonius

Op woensdag 28 januari 1905 werd de tweede zoon geboren: Nicolaas Johannes Antonius. Zijn eerste naam is die van Klaas Bouman, de naam van zowel zijn opa als zijn oom. Antonius was eveneens een Bouman. Van wie Nico zijn tweede naam heeft gekregen is mij niet duidelijk. Het zou kunnen zijn dat het gaat om de mannelijke vorm van Johanna, zijn peettante. De enige die er voor in aanmerking komt is Johanna Alexandrina Krutwagen-Putman, zij was ook al de peettante van Wilhelmina. (Een andere bron vermeldt als peetouders: Hendrika Putman - waarschijnlijk Hendrika Alexandrina en Johannes Evers -sinds 1895 haar tweede echtgenoot. Een nogal ongebruikelijke combinatie. Bovendien blijft de naam Antonius onverklaard.)

Als klein jongetje van negen is hij meeverhuisd van Huissen naar Ulft. Als hij de lagere school in de normale zes jaar heeft afgewerkt, is het onduidelijk wat hij van 1917 tot 1919 gedaan heeft. Is hij nog naar school gegaan of heeft hij hier of daar als knechtje meegewerkt bij een boer? We weten zeker dat hij op 19 november 1919 bij de Dru begonnen is. Hij kreeg poortnummer 1082. Zijn vader had in 1914 poortnummer 683 gekregen. Het zou best eens kunnen dat het verschil van 400 te maken heeft met de groei van het bedrijf. trouwdagnicomina

Tot 1937 blijft hij met zijn zus Riek in het ouderlijk huis bij zijn moeder wonen. In dat jaar trouwt hij op 8 juni met Wilhelmina Bernardina Teitink, geboren op 3 oktober 1905 in de gemeente Gendringen. Volgens de gezinskaart uit de jaren twintig wordt hij op 18 juni 1937 uitgeschreven uit het oude adres, dat van zijn moeder. Het nieuwe huis ligt daartegenover - nr. 685I aan de Ettenseweg.
Mina en Nico krijgen drie kinderen: Gesina (Ginie) *1938, Cornelis (Corrie) *1939, en Johanna (Jo) *1943.

Ome Nico is mij bijgebleven als een opgewekte en belangstellende man die altijd te vinden was voor een geintje. Ik verdenk hem ervan het woord knipmutsen te hebben uitgevonden: grapjes maken, ironisch naar de wereld kijken.

Op de foto van januari 1980 is te zien hoe ziek hij was op weg naar het einde. Dat kwam op 14 juni 1980, na 43 jaar huwelijk. Tante Mina stierf op 5 juli 1995, bijna 90 jaar oud.

Ze liggen begraven op het kerkhof van de St.Antoniusparochie in Ulft.

 

Maria Antoniamaria putman

Van Maria is weinig bekend. Bij ons thuis hing in de voorkamer een groot zwart-wit-portret van een meisje met een grote donkere strik in het haar. Dat was Tante Marie, die nooit tante geworden is.
Ze stierf jong. Aan longontsteking, werd gezegd. Maar het verlies van haar vader Cornelis in mei 1922 heeft naar het schijnt ook veel negatieve invloed op haar ziekte gehad. Sommigen beweren dat ze van verdriet gestorven is.

Ze was op zondag 6 mei 1906 in Huissen geboren, ruim een jaar na Nicolaas en ruim twee jaar voor Henrica. (Haar peetouders zouden Dirk Koeman, de echtgenoot van Theodora Maria Bouman, en Antonia Bouman, zijn schoonzus, geweest zijn.)
Ze stierf op maandag 11 augustus 1923 en werd de 14de begraven.


Omdat we zo weinig van haar weten heb ik haar hier wat groter afgebeeld. Het is trouwens ook een móói meisje, vind ik.

 

Hendrika Maria

De jongste dochter werd later onze Tante Riek van Ome Theet. Ze werd geboren in Huissen op 10 juni 1908. Het was de woensdag na Pinksteren. Haar peetouders waren Nicolaas Bouman, haar oom, en Jacoba Putman-van der Kracht, haar tante. (Volgens mijn gegevens zou Johanna van der Kracht de meter zijn, maar die was in 1908 al gestorven. Haar man, Hendrikus, was in 1900 hertrouwd met Jacoba.)
Toen de familie in 1914 naar Ulft verhuisde, was ze meteen leerplichtig en ging ze - waarschijnlijk per 1 april - naar de lagere school in Oer, zoals dat deel van Ulft heette. Ik stel me haar voor als een vrolijk en druk meisje dat - zoals de meeste Putmannetjes - graag een geintje uithaalde en daar dan erg om kon lachen.
t_heisterIn de jaren dertig ontmoette ze Theodorus Heister, die op de Pol woonde, een gehucht dat deel uitmaakte van het uit drie dorpen bestaande Ulft. Theet was bijna vijf jaar ouder: hij was op maandag 14 september 1903 geboren. (Op de foto hiernaast is hij 27 jaar.) Zoals voor meer mannen in de familie was de Dru ook voor hem de werkgever. Met een korte onderbreking, toen hij een jaar bij Becking en Borgers gewerkt heeft, heeft hij zijn hele werkzame leven, 40 jaar lang, daar doorgebracht.

Op 30 april (wettelijk) en 4 mei (kerkelijk) 1935 trouwden ze. Gelukkig heeft een groepsfoto de tachtig jaar daarna overleefd en kunnen we nog zien wie er allemaal aanwezig waren bij dat feest in het voorjaar 1935, midden in de crisistijd.

 

theo_heisterRiek en Theo kregen drie kinderen: Frans (*1942), Thea (*1945) en Theo (*1947).
Groot verdriet kwam over de familie toen Theo op de derde paasdag, dinsdag 21 april 1976, plotseling stierf. Zijn vrouw Truus (Jansen) bleef met een kindje achter.

Het gezin kreeg nog meer tegenslag te verwerken. Vader Theet is jarenlang bedlegerig geweest of in ieder geval zo ziek dat hij niet kon werken. t_heister_1959Toch bleef hij altijd vriendelijk en opgewekt, wat ongetwijfeld mede te danken was aan het ongecompliceerde en vrolijke karakter van zijn vrouw Riek. (De foto hiernaast is een uitsnede uit een groepsfoto uit 1959.)

 

Hij stierf op 15 maart 1972, vier jaar voor zijn zoon Theo.

 

Riek woonde bijna haar leven lang aan de Ettenseweg. (Op de gezinskaart uit de jaren twintig staat dat ze met haar man verhuisd is en wel op 1 juli 1936, bijna een jaar na hun trouwdag. Waar ze naar toe gingen wordt niet vermeld. Al zou het kloppen, ze zijn in ieder geval weer teruggekeerd naar de oorspronkelijke woning.) Dat huis had aanvankelijk als aanduiding 'Ulft 678'. heister-putmanIn juli 1950 werd dat 'Ettenseweg 13' en in maart 1969 werd het huisnummer veranderd in 25.
Vanaf 9 februari 1989 verhuisde Riek - op haar oude dag nog - naar een woning aan de Allee in Ulft (niet in Oer! voor Tante Riek een echte Oerse iets heel bijzonders).

Op 20 november 1990 is ze, 18 jaar na haar man, in het verpleeghuis in Terborg gestorven.

Het bidprentje hiernaast schildert een mooi beeld van de levenslustige Tante.

 

 

Voor meer foto's: Kiekjes uit de schoenendoos.

Voor Albertus Putman: zie generatie 8.3a

vorige

 

 

Schematisch

1 Walravius
(* ± 1690)

Aleidis
Gipmans

(1693 - ??)

2 Peter
(1717-1776)

Theodora Boerboom
(1710-1783)

3 Wilhelmus
(1742-1824)

Everdina Lubberts
(1736/7-1800)

4 Albertus
(1766-1831)

Gouwke Goossen
(1758-1842)

5 Henricus
(1800-1858)

Johanna Berendsen
(1805-1880)

6 Albertus
(1834-1876)

Maria Snelders
(1837/38-1913)

Cornelis Henricus
(1866-1922)

Johanna Maria Bouman
(1868-1944)

Theodora Maria
(1897-1978)
Petronella Elisabeth Johanna
(1898-1899)
Anna Maria
(1899-1986)
Wilhelmina Maria
(1903-1993)
Nicolaas Johannes Antonius
(1905-1980)
Maria Antonia
(1906-1926)
Henrica Maria
(1908-1990)
Albertus Nikolas Antonius
(1901-1985)